USV1500 có khả năng chở tải nhiều hơn, thời gian vận hành lâu hơn USV1000, bên cạnh đó khả năng chống thấm tốt nên USV1500 có thể hoạt động ở các khu vực có sóng lớn. Ngoài ra USV1500 có“TSP mode”để giúp tìm đường đi ngắn nhất qua các điểm waypoint cho trước và còn được phát triểnthêm một số tính năng nâng cao khác như giữ vị trí, tránh vật cản,…

Thông số kỹ thuật (Specifications).

https://www.youtube.com/watch?v=tajmAWnKYp4&list=PLc7Bg7xoyBQbeqK69eiAizr7qmwu03JVw&index=12&fbclid=IwAR2-2MiZQMWfiJ27mWdvWMCY3UyIQGQq-1lEIDMIwjMw9PSbH3HhovVvW5c