KHÓA HỌC ARM STM32 VÀ THIẾT KẾ MẠCH ALTIUM CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Lớp lập trình ARM và Thiết Kế Mạch cơ bản

✔️ Cấu trúc STM32F407.
✔️ Học về Timer.
✔️ Học về ngắt ngoài.
✔️ Học về ADC và DAC.
✔️ Học về PWM
✔️ Học về UART
✔️ Thiết kế mạch với Altium Designer
✔️ Thiết kế schematic
✔️ Thiết kế PCB

Chi tiết : https://tinyurl.com/y69gh2kv

Link đăng kí khóa học : https://forms.gle/d6ZBjE6CnBVsigyt7

 

 

Lớp lập trình nâng cao

✔️ Các chuẩn giao tiếp nâng cáo: SPI, I2C, CAN, USB
✔️Giới thiệu Giải thuật PID
✔️Đo độ rộng xung và đọc Encoder
✔️Điều khiển tốc độ động cơ bằng PID
✔️Điều khiển vị trí động cơ bằng PID
✔️Giới thiệu cảm biến thông dụng: IMU, GPS, Siêu âm...

Chi tiết: https://tinyurl.com/y2ukoqdz

Lớp thiết Kế Mạch

✔️ Thiết kế mạch với Altium Designer
✔️ Thiết kế schematic
✔️ Thiết kế PCB
✔️ Giới thiệu và Thiết kế Driver điều khiển động cơ
✔️Giới thiệu cảm biến thông dụng: IMU, GPS, Siêu âm...

Chi tiết: https://tinyurl.com/y44tmjk3

Khóa lập trình ARM và thiết kế mạch nâng cao: Board Smart PID Drive

✔️ Nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tế làm việc với vi điều khiển ARM.
✔️ Nắm vững cấu trúc, nguyên lý hoạt động và tập lệnh điều khiển của vi điều khiển ARM.
✔️ Nắm và hiểu bộ điều khiển PID
✔️ Thiết kế và hiểu nguyên lý Board Smart PID Driver
✔️ Hiểu và lập trình một số cảm biến thông dụng

Chi tiết:  https://tinyurl.com/y2cx7wxg

Thông tin liên hệ

📧 Mail: viamlab@gmail.com
📞 Điện thoại: 0987814161
🏠 Địa chỉ học: 111/31H2 Lạc Long Quân, Quận 11, HCM