Hình 1: VIAM-ROV500

Thông số kỹ thuật (Specifications) :