RV 2AJ-Classify and pick Objects using 3D pointcloud

Với sự phát triển chóng mặt của công nghiệp hiện đại đòi hỏi việc tăng năng xuất thì việc áp dụng các công nghệ khác vào dây chuyền cùng với robot là điều tất yếu trong đó thị giác máy tính là một mảng đang vươn lên trở thành “con mắt” cho robot để thực hiện các công việc. Hiện nay bin-picking chia làm 2 mảng nhỏ là 2D và 3D:

Hình 1: Mô hình thực nghiệm

Mô hình thực nghiệm bao gồm: Camera 3D, camera 2D cùng với tay máy công nghiệp RV-2AJ 5DOF của hãng Mitsubishi. Mẫu được sử dụng là khối hộp chữ nhật đồng màu.

Hình 2: Kết quả thực nghiệm

Xem video tại: