Là phiên bản gọn nhẹ có thể dễ dàng được vận chuyển bằng hai người. Có khả năng tự hành cao, có thể tự di chuyển đến các điểm waypoint do người dùng cung cấp và giám sát từ xa trên máy tính. Có khả năng chở thêm tải 6kg cho các cảm biến tích hợp thêm để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.

Thông số kỹ thuật (Specifications)

Xem thêm một số hình ảnh của USV1000 trên kênh Youtube: