Hình 1: VIAM-USV2000

Phát triển trên nền tảng của USV1500, USV2000 là phiên bản đang được phát triển nhằm mục đích tạo ra hệ thống tích hợp tự động với ROV, AUV và UAV cho các ứng dụng nâng cao khác nhau. Nhằm phát triển ưu thế tối đa của USV như một trạm trung tâm di động của các phương tiện tự hành trên không và dưới nước cho một giải pháp hoàn thiện, giải quyết các vấn đề tùy chỉnh do người vận hành đề ra.

Thông số kỹ thuật (Specifications)