KIAL- CROV

VIAM- ROV500

ROV là phương tiện ngầm điều khiển từ xa bằng dây cáp và động cơ đẩy, đa dạng về hình dáng, kích thước. ROV được coi là một công cụ hiện đại giúp con người có thể khám phá thế giới dưới nước, thực hiện nhiều nhiệm vụ ở độ sâu mà con người không thể tới. Có thể làm việc dưới nước trong thời gian dài, trong môi trường khắc nghiệt. Thường có camera ghi hình, mang theo các thiết bị cảm biến và tay máy, phục vụ đa dạng tác vụ cho mục đích quân sự và dân dụng. Chi tiết >>

 

 

 

 

 

KIAL- CROV

VIAM- ROV500

ROV is an underwater vehicle remotely controlled by cables and thrusters, varied in shape and size.ROV is regarded as a modern tool that enables people to explore the underwater world, perform many tasks at depths that humans can not reach.It can work under water for long periods, in harsh environment.Often there is a video camera, carrying sensors and hand-held machines, serving a variety of tasks for military and civil purposes. Detail >>

 

 

 

 

 

 

KIAL- CROV

VIAM-ROV900

ROV là phương tiện ngầm điều khiển từ xa bằng dây cáp và động cơ đẩy, đa dạng về hình dáng, kích thước. ROV được coi là một công cụ hiện đại giúp con người có thể khám phá thế giới dưới nước, thực hiện nhiều nhiệm vụ ở độ sâu mà con người không thể tới. Có thể làm việc dưới nước trong thời gian dài, trong môi trường khắc nghiệt. Thường có camera ghi hình, mang theo các thiết bị cảm biến và tay máy, phục vụ đa dạng tác vụ cho mục đích quân sự và dân dụng. Chi tiết >>

 

 

 

 

 

KIAL- CROV

VIAM-ROV900

ROV is an underwater vehicle remotely controlled by cables and thrusters, varied in shape and size.ROV is regarded as a modern tool that enables people to explore the underwater world, perform many tasks at depths that humans can not reach.It can work under water for long periods, in harsh environment.Often there is a video camera, carrying sensors and hand-held machines, serving a variety of tasks for military and civil purposes. Detail >>

 

 

 

 

 

 

KIAL- CROV

KIAL-CROV:

Dự án phối hợp thực hiện cùng KIAL Lab. (Hàn Quốc). Chi tiết >>

 

 

 

 

KIAL- CROV

KIAL-CROV:

Colaboration project with KIAL Lab. (Korea). Detail >>