USV 1000

USV 1000

Là phiên bản gọn nhẹ có thể dễ dàng được vận chuyển bằng hai người. Có khả năng tự hành cao, có thể tự di chuyển đến các điểm waypoint do người dùng cung cấp và giám sát từ xa trên máy tính. Có khả năng chở thêm tải 6kg cho các cảm biến tích hợp thêm để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau..Chi tiết >>

 

 

USV 1000

USV 1000

USV1000 is a lightweight version that can easily be transported by two people. It is capable of self-propelled high, could move to the waypoint points provided by the user and remote monitoring on the computer. USV1000 can carry more payload 6 kg for more integrated sensors to perform different tasks. Detail >>

 

 

USV 1500

USV 1500

Là phiên bản nâng cấp của USV 1000, có khả năng chở tải nhiều hơn và thực hiện một số tính năng nâng cao khác như giữ vị trí, tránh vật cản,…Chi tiết>>

 

 

 

 

 

 

USV 1500

USV 1500

The USV1500 is an upgraded version of the USV1000, capable of carrying more payloads and performing some other advanced features such as dynamic positioning, avoiding obstructions, etc....Detail>>

 

 

 

 

 

 

USV 2000

USV 2000

    Phát triển trên nền tảng của USV1500, USV2000 là phiên bản đang được phát triển nhằm mục đích tạo ra hệ thống tích hợp tự động với ROV, AUV và UAV cho các ứng dụng nâng cao khác nhau. Nhằm phát triển ưu thế tối đa của USV như một trạm trung tâm di động của các phương tiện tự hành trên không và dưới nước cho một giải pháp hoàn thiện, giải quyết các vấn đề tùy chỉnh do người vận hành đề ra. Chi tiết >>

USV 2000

USV 2000

Developed on the platform of USV1500, USV2000 is the version being developed aims to create an integrated system with automatic ROV, AUV and UAVS for advanced applications. This will develop to the maximum advantage of the USV as a mobile center station of the aerial unmanned vehicles and under water vehicles for a complete solution which solve the customization issues set by the operator

Detail >>

KIAL UDB

KIAL-UDB

(Unmanned Dynamic Buoy):

Dự án phối hợp thực hiện cùng KIAL Lab(Hàn Quốc)Chi tiết >

 

 

 

 

 

 

 

KIAL UDB

KIAL-UDB

(Unmanned Dynamic Buoy):

Collaboration Project with KIAL Lab (Korea). Detail>>